تهران، خیابان هاشمی، بین یادگار امام و جیحون، پلاک 806